Organisation

Ceteris verksamhet drivs utifrån två bolag Ceteri Kapitalförvaltning 5567850-0952 och Ceteri liv & Pension AB 55668-72676. Ceteri Liv & Pension AB är ett helägt dotterbolag till Ceteri Kapitalförvaltning AB.

Styrelse i Ceteri Kapitalförvaltning AB & Ceteri Liv & Pension AB

  • Martin Asklöf – Styrelseordförande, grundare Ceteri Kapitalförvaltning
  • Joakim Kärrman – Ledamot, Verkställande Direktör, grundare Ceteri Kapitalförvaltning.
  • Fredrik Rääf – Ledamot, grundare Ceteri Kapitalförvaltning
  • Michael Grama – Ledamot, grundare Ceteri Kapitalförvaltning