Dela detta:

I veckan skickas årsbeskedet för allmän pension ut till dig som bor i Västmanland, mest känt som ”orangea kuvertet”. Allmän pension är den statliga pension som grundas på de inkomster du har betalat skatt för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Årsbeskedet blir för många en påminnelse om att man bör planera för sin ekonomiska framtid. Vad kan man då göra för att optimera sin pension?

För företagaren:

Tjänstepension: Idag har de flesta tjänstepension via sin arbetsgivare som utgör en viktig del av den totala pensionen när det är dags för uttag. För dig som är egen företagare är det viktigt att du sätter av i en egen tjänstepension men också att du har en framarbetad pensionspolicy för att du blir en attraktiv arbetsgivare. Premier till tjänstepensionsförsäkring är avdragsgill för företaget med normalt upp till 35 % av löneunderlaget, dock max 455 000 kr /anställd.

”Köpa ikapp” Extrainsättning till Pension: Om tidigare avdragsutrymme inte har utnyttjats fullt ut har du som företagare möjlighet att göra en extrainsättning till dig eller en anställd via kompletteringsregeln. Via en kompletteringsberäkning får man fram en maximal summa som du kan avsätta som extrainsättning i pension. Hela den framräknade premien är avdragsgill för företaget.

Direktpension: Direktpension regleras i ett avtal mellan dig som företagare och ditt företag. Det är ett löfte om pension som betalas ut från företaget vid avtalad pensionsålder. Som säkerhet för avtalet tecknas oftast en företagsägd kapitalförsäkring som garanti för utbetalning oavsett vad som sker företaget i framtiden. Lösningen är flexibel då du som företagare kan avstå löftet och plocka tillbaka pengarna i verksamheten. Direktpension används också för att premiera anställda nyckelpersoner i verksamheten. 

Utdelning som ”pension”: I vissa fall är det mer skattemässigt fördelaktigt att utnyttja befintligt utdelningsutrymme och ta utdelning och sedan placera pengarna privat, detta är beroende av företagarens specifika situation.

För den anställde:

Tjänstepension: Som anställd är det viktigt att se till att din arbetsgivare betalar tjänstepension till dig. Är din arbetsgivare kollektivavtalsansluten så styrs detta av kollektivaavtalet. Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension när det är dags för pension.

Löneväxling: Idag erbjuder många arbetsgivare sina anställda möjligheten att löneväxla. Löneväxling innebär att du avstår en del av lön för att istället få extrainsättning i pension. Löneväxling passar dig som har en inkomst över ca 43 000 sek/mån, för lägre löner påverkas allmän pension sjuk och föräldraförsäkringen. Detta är kostnadsneutralt för din arbetsgivare.

Privat sparande:

För att komplettera din pension kan du spara till pension i värdepappersdepå, ISK eller Kapitalförsäkring.

Vill du veta mer om vad som passar just dig eller ditt företag bäst? Välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 021-44 44 890 alternativt info@ceteri.se