Dela detta:

Nr 4 / 2019 – Ceteri Perspektiv

Vapenvilan i handelskonflikten mellan Kina och USA blev inte särskilt långvarig. Överenskommelsen från slutet av juni där länderna enades om fortsatta samtal och ingen upptrappning blev kortvarig då USA:s president Trump i förra veckan lanserade nya tullar på kinesiska varor från och med 1 september. Något som väckt irritation i Kina och kritik mot USA samt, som vanligt, hot om motåtgärder. Om de nya amerikanska tullarna genomförs kommer nästan all amerikansk import från Kina vara tullbelagd.

En konsekvens av upptrappningen under senaste veckan har varit en svagare yuan, den kinesiska valutan. Tidigare har nivån kring 7 (USD/CNY) varit en viktig nivå som kinesiska centralbanken försvarat och inte velat se valutan gå över. Nu passerades denna nivå för första gången sedan 2008.

Bild 1. Kinesiska valutan Yuan vs US Dollar

 

När valutaförsvagningen sker i direkt anslutning till de förnyade tullhoten från Trump så tolkas det av många, inklusive amerikanska administrationen, som en medveten handling och motåtgärd från Kina. Från kinesiskt håll hävdas att försvagningen istället är ett resultat av hotet om ytterligare tullar. En svagare kinesisk valuta kan delvis motverka nya tullar då den bland annat underlättar för kinesiska exporterande bolag. USA:s åsikt är glasklar och kritiken lät inte vänta på sig då det laddade begreppet valutamanipulatör användes mot Kina. Yuanen har dock varit relativt stabil mot dollarn i år och i detta fall har Kinas agerande bestått av inte agera, vilket på sätt och vis är motsatsen till att medvetet manipulera nivån på sin valuta. Oavsett leder detta inte konflikten i rätt riktning.

I föregående marknadsbrev tog vi upp att främsta risken med en eskalering av handelskonflikten är att den kommer i ett läge där världsekonomin redan genomgår en inbromsning och att timingen därför är olycklig.

Bild 2. Förändring i global handel och globala inköpschefsindex (nya exportorder)

Försvagningen av den globala ekonomin har redan lett till ett antal åtgärder i syfte att stimulera olika länders ekonomier. Europeiska centralbanken, ECB, kommunicerade nyligen att kommande stimulanser inklusive räntesänkning är sannolika. Kina har sedan en tid tillbaka stimulerat landets ekonomi på olika sätt. Bara senaste dygnet har Indien, Nya Zeeland och Thailands centralbanker sänkt sina styrräntor. Överlag syns en global trend med mer tillväxtfrämjande åtgärder från centralbanker och politiska beslutsfattare. I förra veckan lät amerikanska centralbanken, Fed, sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 2–2,25%. Perioden med nio räntehöjningar är således över. Trump twittrade ut sin besvikelse över att Fed inte gjorde mer och även marknaden var inte helt nöjd med budskapet från Fed-chefen Powell. Missnöjet riktades mot budskapet att åtgärden inte ska ses som början på en räntesänkningscykel utan mer en justering utifrån svagare omvärldsförhållanden.

Summerat blir låga räntor globalt nu ännu lägre. Nedanstående sammanställning visar vilken anmärkningsvärt stor andel av räntenivåerna globalt som nu är negativa:

Bild 3. Räntenivåer globalt för löptider 6 månader upp till 30 år

 

 

Sammanfattningsvis är händelseutvecklingen mellan USA och Kina negativ och ökar risken för fortsatt försvagning av den globala ekonomin och en lågkonjunktur. En utbredd lågkonjunktur skulle vara klart negativt för finansiella marknader. Dessutom riskeras i förlängningen en större global konflikt om fler och fler länder dras med i diskussionen och kritiken om att medvetet försvaga sina valutor. Konsekvenserna av en sådan konflikt är dock av mer långsiktig karaktär. I närtid kommer utgången på finansiella marknader vara styrd av hur mycket räntesänkningar/stimulansåtgärder kan motverka den pågående försvagningen av den globala ekonomin. Även om upptrappningen av handelskonflikten som enskild företeelse är negativ så leder den nu till allt fler tillväxtfrämjande åtgärder från centralbanker och politiska beslutsfattare. Kina kommer exempelvis att se ett behov för ytterligare stimulanser efter senaste veckans händelser och i USA har redan marknadens förväntningar på att centralbanken ska sänka räntan igen i september stigit markant. Även om riskerna ökar är det därför inte självklart att den eskalerade handelskonflikten driver den globala ekonomin in i en lågkonjunktur.

 

Ceteri Kapitalförvaltning 2019-08-07