Ceteri är en modern, transparent och engagerad partner som aktivt hjälper dig att skapa en ekonomisk trygghet. Allt utifrån dina egna och/eller ditt företags förutsättningar och mål.
Vi jobbar med finansiell planering och placeringsrådgivning, även med pension och försäkring. Du bestämmer själv hur stort ditt respektive vårt engagemang ska vara.
  • Vi tror på stort engagemang och hög personlig service. Vår affärsmodell syftar till och bygger på långsiktiga samarbeten och kundrelationer.

  • Du bestämmer själv hur stort vårt engagemang ska vara. Allt utifrån dina egna eller ditt företags förutsättningar och mål i kombination med vilken tid, vilket intresse eller rent av vilken kunskap du själv har för detta viktiga arbete.

  • Vi är ett kunskapsföretag där samtliga våra rådgivare har en gedigen erfarenhet och är licensierade via SwedSec och Insursec. Bolagets ägare är samtliga operativa i verksamheten och ingen rådgivare är provisionsavlönad.

  • Vi söker marknadsinformation hos analyshus som inte säljer egna finansiella instrument och således inte har ett intresse av att tala för egen sak.

  • Vi anser att grunden för god rådgivning är att förstå kunders förutsättningar och mål. Att lyssna på och förstå våra kunder är en av våra styrkor.

  • Vi ser kapitalförvaltning som mer än att bara placera i finansiella produkter. Det kan vara att renovera ditt hus, amortera på lån, planera för pension eller att hjälpa barnen att komma in på bostadsmarknaden – helt enkelt att se till att ditt kapital är på rätt plats vid rätt tillfälle och gör mest nytta för dig.

  • Vår geografiska placering ger oss en stark lokal förankring och hög tillgänglighet i Västerås och Mälardalen. Självklart med tillgång till all världens finansiella instrument.